Biomasa Lasów czy biomasa z lasu?

W publikowanym co miesiąc na łamach „Magazynu Biomasa” felietonie Dariusz Zych ze Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa opisuje branżę w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, nastrojów przedsiębiorców czy funkcjonujących w innych krajach rozwiązań, które można by przenieść na polski grunt. W jego opinii kilkuletnia batalia o poprawę sytuacji producentów i dostawców biomasy agro do energetyki zawodowej przyniosła nikłe skutki – zakłady…

czytaj więcej »