Biogazownie rolnicze mają przed sobą przyszłość

Biogazownie rolnicze mają przed sobą przyszłość. Łukasz Hołubowski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opowiada o zadaniach KOWR, stanie polskich biogazowni rolniczych i ich roli w gospodarce kraju. Tekst: Beata Klimczak Zdjęcie: KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a  wcześniej Agencja Rynku Rolnego, od 2011 r. monitoruje produkcję biogazu rolniczego oraz produkcję energii elektrycznej wytworzonej z  takiego biogazu. Na czym polega ten monitoring? Łukasz Hołubowski: Monitorowanie produkcji polega w głównej mierze na weryfikowaniu, czy przedsiębiorcy wpisani do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wykorzystują w swojej…

czytaj więcej »

Nowe wzory wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o nowych wzorach wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok. Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia…

czytaj więcej »

Kolejne aukcje OZE odwołane nowymi rozporządzeniami!

W tym roku już aukcji nie będzie - wynika z opublikowanego komunikatu na stronie internetowej Urzędu Regulacji  Energetyki. W dniu 29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819)…

czytaj więcej »

Instalacje biogazowe i małe elektrownie wodne z odrębną taryfą gwarantowaną?

Instalacje biogazowe to technologie, którym Ministerstwo Energii chce przyznać dodatkowy system wsparcia w postaci oddzielnej taryfy gwarantowanej - ustalił dziennik „Rzeczpospolita”. Jeśli taki system zostałby wprowadzony objąłby małą energetykę wodną oraz cztery rodzaje instalacji biogazowych. Na wsparcie mogłyby liczyć instalacje wykorzystujące gaz składowiskowy, odpady z produkcji rolnej (biogazownie rolnicze, rolniczo-przemysłowe oraz przemysłowe utylizujące odpady po produkcji rolnej, leśnej i przemysłowej), wykorzystujące…

czytaj więcej »

Program warsztatów „Praktycznie o biogazie”

Planowanie procesu inwestycyjnego, wybór lokalizacji i substratów, przygotowanie do aukcji, wybór generalnego wykonawcy, rozruch biogazowni, opieka laboratoryjna i serwis instalacji, sprzedaż energii do sieci - to tylko niektóre z tematów warsztatów "Praktycznie o biogazie", które już 27 marca rozpoczną się w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Warsztaty "Praktycznie o biogazie", 27-28 marca, Hotel Ossa**** k/Rawy Mazowieckiej. Organizatorzy: Biomass Media Group Sp. z o.o.,…

czytaj więcej »