Pierwsze zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzane będą w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Ilość energii podlegająca sprzedaży w każdej sesji aukcji wynikać będzie z ogłoszenia Prezesa URE,…

czytaj więcej »

System aukcyjny od 1 lipca 2016 roku

16 grudnia do Sejmu wpłynął poselski projekt o nowelizacji ustawy o OZE. Przewiduje on odroczenie o 6 miesięcy wejście w życie systemu aukcyjnego oraz przepisów dotyczących wsparcia dla małych źródeł OZE. W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy (posłowie PIS) podkreślili, że chodzi o opóźnienie wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Odnawialnych Źródłach Energii, w szczególności  uruchomienie…

czytaj więcej »

Polski system aukcyjny wymaga notyfikacji

W 2014 r. UOKiK wydał opinię, że system aukcyjny nad którym prowadzono prace w rządzie, nie wymaga zgody Komisji Europejskiej i można go wdrażać bez notyfikacji Brukseli. Dziś wiemy, że jest to konieczne, a wsparcie publiczne dla technologii OZE od stycznia 2016 r. będzie wymagało unijnej zgody. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sierpniu zeszłego roku podał, że nowe zasady wsparcia…

czytaj więcej »

Ceny referencyjne dla aukcji OZE za niskie? Opinie branży

Ministerstwo Gospodarki w zeszłym tygodniu przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczący cen referencyjnych dla przyszłorocznych aukcji OZE. Według przedstawicieli branży są one zbyt niskie. Wyjątek stanowi technologia współspalania biomasy. Zaproponowane przez MG ceny referencyjne powinny odpowiadać kosztom produkcji energii przez poszczególne technologie OZE i określają taryfę na energię sprzedawaną do sieci, gwarantowaną w okresie kolejnych 15 lat, co dla większości inwestorów jest wyznacznikiem opłacalności inwestycji. Według Grzegorz…

czytaj więcej »