Pierwsze tegoroczne aukcje OZE w czerwcu

29 maja prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił termin pierwszych aukcji OZE na 2017 rok. Będą one dotyczyć nowych instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Dwie pierwsze aukcje odbędą się 29 i 30 czerwca br. za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). 

Aukcje zostaną przeprowadzone dla podmiotów, które:

  • uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub
  • złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

Warunkiem zgłoszenia oferty jest założenie konta na IPA (https://ipa.ure.gov.pl/logowanie) oraz nieprzekroczenie tzw. ceny referencyjnej, czyli maksymalnej ceny, po jakiej może zostać sprzedana energia (zob.: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/dokumenty/6539,Ceny-referencyjne.html).

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Źrodło: ure.gov.pl

Zdjęcie: 123rf