Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane do faktury

(proszę wypełnić jeśli różnią się od wpisanych powyżej)


Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez Biomass Media Group sp. z o. o. faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu: biogaz@biomassmediagroup.pl Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres j.w.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę Biomass Media Group sp. z o.o. oraz jej partnerów handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.)

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Biomass Media Group sp. z o.o., a Zgłaszającym.

Regulamin Konferencji.

Regulamin Hotelu.