Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku

W Poznaniu i Kórniku trwa konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” zorganizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wtorkowe obrady poświęcone są Puszczy Białowieskiej, jej problemom i przyszłości. Uczestnicy konferencji wysłuchać mogli m.in. wykładów Janusza Czerepko „Wpływ zmian środowiska na lasy Puszczy Białowiejskiej” i…

czytaj więcej »

Kto przeanalizuje rynek energii?

Tylko do 21 października Ministerstwo Energii czekać będzie na zgłoszenia firm, które są w stanie wykonać aktualizację  dokumentu „Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”. Termin jej wykonania to 15 grudnia 2016. Przedmiotem zamówienia jest m.in. weryfikacja założeń analizy dotyczących: rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie…

czytaj więcej »

Poznańska spalarnia wreszcie z pozwoleniem na użytkowanie

Poznańska spalarnia, wybudowana za 725 milionów złotych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, wreszcie może zacząć funkcjonować zgodnie z planem. Pozwolenie na użytkowanie wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – po rozpatrzeniu odwołania spółki SITA Zielona Energia od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz po kontroli w zakładzie. - Inwestycja budziła zastrzeżenia głównie z powodu utrudnień komunikacyjnych na obecnie modernizowanych ulicach w pobliżu…

czytaj więcej »

Dziś rozpoczynają się targi RENEXPO Poland

Ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy, nowości technologiczne, wydarzenia konferencyjne, szkolenia i seminaria, a także Forum Biogazu - to wszystko na międzynarodowych targach dla branży OZE - RENEXPO 2016. Targi potrwają od 19 do 21 października. Organizatorem targów jest  REECO Poland. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Targi RENEXPO® Poland to wydarzenie w całości poświęcone tematyce głównych…

czytaj więcej »

Oferta w aukcji tylko z ważnym podpisem

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje i przypomina, że przepis art. 78 ust. 6 ustawy OZE, przewiduje bezwzględny wymóg przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w formie elektronicznej - za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej - IPA. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Złożenie oferty, lub wykonywanie czynności związanych ze złożoną…

czytaj więcej »