Z ustawy o OZE skorzystają tylko duże spółki energetyczne?

Z raportu Greenpeace i WWF (World Wildlife Found) wynika, że obecny kształt projektu ustawy o OZE (nadal dyskutowany przez sejmową podkomisję nadzwyczajną) nie wspiera rozwoju energetyki obywatelskiej. Według obu organizacji, które brały udział w pracach nad projektem ustawy o OZE,  sugerowane obecnie rozwiązania będą wspierać interesy dużych spółek energetycznych kosztem obywateli, którzy chcieliby produkować energię w przydomowych mikroinstalacjach OZE. Dotacje na mikroinstalacje…

czytaj więcej »

Duże środki na OZE i bezpieczeństwo energetyczne

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) z nowego rozdania unijnych pieniędzy na lata 2014 - 2020 najwięcej środków zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju…

czytaj więcej »

Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju

W imieniu organizatora zapraszamy na warszawską konferencję "Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbędzie się 9 grudnia w Sali pod Kopułą w ministerstwie Gospodarki. Celem konferencji jest z jednej strony analiza obecnego stanu rozwoju tego sektora w Polsce, z drugiej zaś próba określenia dalszych perspektyw oraz kierunków jego rozwoju. W czasie konferencji poruszane będą kwestie dotyczące zarówno ciepła…

czytaj więcej »

„Jak zarobić na biomasie?” – podsumowanie szkolenia

W połowie listopada z inicjatywy Forest Consulting Center odbyło się szkolenie z problematyki biomasy. Celem jednodniowego spotkania było przedstawienie kwestii biomasy od strony komercyjnej i wskazanie jej dochodowego źródła. Szkolenie skierowane było do przedsiębiorców leśnych oraz przedstawicieli branży drzewnej i tartacznej. Podczas zajęć warsztatowych analizowane były zamówienia publiczne - organizator tłumaczył gdzie szukać przetargów, czy warto w nich startować i jak…

czytaj więcej »

Spotkanie branży energetycznej w Lublinie

Targi Energetics, które w tym roku odbędą w dniach 18-20 listopada, to jedno z najważniejszych spotkań branży energetycznej w Polsce. Energetyka to sektor wpływający na funkcjonowanie i rozwój wielu gałęzi gospodarki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe, w najbliższych latach powinny zostać podjęte działania nakierowane na modernizowanie i rozbudowę infrastruktury wytwórczej oraz…

czytaj więcej »