Polski system aukcyjny wymaga notyfikacji

W 2014 r. UOKiK wydał opinię, że system aukcyjny nad którym prowadzono prace w rządzie, nie wymaga zgody Komisji Europejskiej i można go wdrażać bez notyfikacji Brukseli. Dziś wiemy, że jest to konieczne, a wsparcie publiczne dla technologii OZE od stycznia 2016 r. będzie wymagało unijnej zgody. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sierpniu zeszłego roku podał, że nowe zasady wsparcia…

czytaj więcej »

Energetyczna Arena

Według szacunków naukowców światowe zasoby węgla wyczerpią się za nieco ponad 200 lat, gazu ziemnego wystarczy jeszcze na około 100 lat, zaś ropa naftowa, która jest głównym źródłem energii, skończy się za około 40-50 lat. Przy takim zagrożeniu zyskują na znaczeniu odnawialne źródła energii, a zainteresowanie ich wykorzystaniem rośnie także w Polsce. Odpowiedzią na zwiększający  się popyt na „zielony” prąd…

czytaj więcej »

Tauron nie będzie współspalać biomasy

Nowe regulacje prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r., będą ograniczały rządowe wsparcie dla technologii współspalania biomasy z węglem z 1 zielonego certyfikatu za 1 MW do 0,5 zielonego certyfikatu za 1 MW wytworzonej energii. Oznacza to, że większość koncernów energetycznych zrezygnuje z biomasy jako paliwa w swoich instalacjach. Jednym z nich jest Tauron. - W związku z…

czytaj więcej »

Małe biogazownie w sektorze rolno-spożywczym

Sektor rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię i dużą ilością wytwarzanych odpadów organicznych. Efektywność zarządzania energią i odpadami jest kluczowa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Utylizacja odpadów organicznych w biogazowni może potencjalnie obniżyć koszty zagospodarowania odpadów, a wyprodukowana z biogazu energia elektryczna i cieplna - pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa i w ten sposób sprawić,…

czytaj więcej »

Nowy rząd, nowy minister energetyki

Ministrem energetyki odpowiedzialnym za nowy resort skupiający kompetencje w tym zakresie dzielone wcześniej pomiędzy resorty gospodarki, skarbu i środowiska, został wyznaczony Krzysztof Tchórzewski, a nie jak wcześniej zakładano, Piotr Naimski. Nowe ministerstwo energetyki przejmie sprawy związane m.in. zarządzaniem sektorem energetycznym, czym wcześniej zajmował się resort gospodarki, nadzór nad państwowymi spółkami energetycznymi (wcześniej resort skarbu) czy kwestie związane z polityką klimatyczną i…

czytaj więcej »