Skuteczne odsiarczanie to czysty zysk

Na pytania „Magazynu Biomasa” odpowiada Michał Łupiński, prezes Zespołu Innowacyjnego PROMIS sp. z o.o.  Z.I. PROMIS został założony w 1988 r.przez grupę pracowników instytutów badawczych celem wprowadzenia w życie pomysłów dotyczących odsiarczania. W jakim punkcie znajduje się firma po 28 latach jej funkcjonowania? Nasza firma od początku swojego istnienia skupiała się na usuwaniu siarkowodoru z gazu. W latach 90-tych z sukcesem wdrożyliśmy…

czytaj więcej »

Lubelska Izba Rolnicza chce zakazu importu biomasy

Rolnicy z Lubelszczyzny proszą o pomoc w sprawie poparcia działań zmierzających do wstrzymania importu biomasy roślinnej. Głos w tej sprawie zabrał Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej. Jak postulują członkowie LIR aby poprawić tę sytuację należałoby zaktualizować definicję biomasy roślinnej lub wprowadzić obowiązek dokumentowania krajowego pochodzenia biomasy. Zdaniem Zarządu LIR w interesie polskich rolników, producentów biomasy i producentów maszyn rolniczych jest jak najszybsze…

czytaj więcej »

Ciepło z biogazu w lokalnych instalacjach suszarniczych

W zdecydowanej większości biogazowni produkowany biogaz i zawarty w nim metan spalany jest lokalnie w silnikach gazowych, generujących energię elektryczną i cieplną. Energia elektryczna, poza częścią zużywaną na własne potrzeby, dystrybuowana jest do sieci elektroenergetycznej i sprzedawana lokalnemu operatorowi energetycznemu. Energia cieplna natomiast zawsze jest dla właściciela biogazowni przedmiotem troski związanej ze sposobem jej wykorzystania. Energia cieplna wytwarzana jest w procesie…

czytaj więcej »

Linie technologiczne do przerobu biomasy Madrew

Zakład Budowy Maszyn Madrew  ze Szczecinka specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu związanego z obróbką drewna i jego pochodnych. Kompletne linie technologiczne projektowane i budowane  w zakładzie  są wykorzystywane w transporcie, magazynowaniu oraz podawaniu biomasy. Wszystkie rozwiązania technologiczne są projektowane i budowane pod indywidualne potrzeby użytkowników. Konstruktorzy dbają o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji maszyn. Firma…

czytaj więcej »

Rolnik z energią. OZE dla polskiego rolnictwa.

Według ekspertów polskie rolnictwo zużywa około 6 proc. energii w bilansie krajowym. Ta gałąź gospodarki ma jednak wyjątkowo duży potencjał w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej - biomasa, woda, wiatr i słońce to sprzymierzeńcy, którzy mogą pomóc zmniejszyć koszty zużycia energii, a nawet być dodatkowym źródłem dochodu. Mieszkańcy wsi płacą za energię więcej niż odbiorcy miejscy czy przemysłowi. Wiejskie sieci rozdzielcze wymagają…

czytaj więcej »