Poznańska jakość w pracach leśnych

Firma Pozlift z Poznania jest producentem sprzętu wykorzystywanego w gospodarce leśnej. Do produkcji przyczep oraz żurawi leśnych stosuje stal walcowaną termomechaniczną, która gwarantuje długą, bezawaryjną żywotność urządzeń.  Pozlift jako marka obecna jest na rynku od ponad roku, jednak jej pracownicy są związani z produkcją maszyn do prac leśnych znacznie dłużej. Asortyment produkcyjny to przede wszystkim przyczepy leśne 8, 10 oraz 11 t.…

czytaj więcej »

700 biogazowni w cztery lata?

Z najnowszego raportu firmy Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne wynika, że w połowie 2016 r. mieliśmy w kraju około 230 MW w biogazie. Krajowy Plan Działań (KPD) do 2020 roku zakłada funkcjonowanie instalacji o łącznej mocy 750 MW. Realizacja tego celu wiązać się musi z powstaniem około 700-800 biogazowni rolniczych – wskazuje Bio Alinas motywując to faktem, iż dalsze możliwości rozwoju elektrowni…

czytaj więcej »

Wytwarzasz energię? Złóż oświadczenie

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE wytwórcy, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja po 1 lipca, lecz przed 31 grudnia 2016 r., muszą złożyć oświadczenie. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, warunkiem umożliwiającym dokonywanie sprzedaży wytwarzanej energii jest złożenie przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust.…

czytaj więcej »

Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku

W Poznaniu i Kórniku trwa konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” zorganizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wtorkowe obrady poświęcone są Puszczy Białowieskiej, jej problemom i przyszłości. Uczestnicy konferencji wysłuchać mogli m.in. wykładów Janusza Czerepko „Wpływ zmian środowiska na lasy Puszczy Białowiejskiej” i…

czytaj więcej »

Kto przeanalizuje rynek energii?

Tylko do 21 października Ministerstwo Energii czekać będzie na zgłoszenia firm, które są w stanie wykonać aktualizację  dokumentu „Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”. Termin jej wykonania to 15 grudnia 2016. Przedmiotem zamówienia jest m.in. weryfikacja założeń analizy dotyczących: rozpatrywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie…

czytaj więcej »