III Konferencja Biowęgiel w Polsce coraz bliżej!

Zbliża się III Konferencja Biowęgiel w Polsce – nauka, technologia, biznes. 28 maja w Hotel IOR Centrum Kongresowe Poznań rozmawiać będziemy m. in. o biowęglu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Warto już dzisiaj zgłosić swój udział.

Program konferencji poniżej!

W ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie termicznymi technologiami przetwarzania biomasy, odpadów biodegradowalnych czy osadów ściekowych do biowęgla. Porusza się także kwestie potencjalnego zastosowaniami samego biowęgla w energetyce, przemyśle, rolnictwie, budownictwie, ochronie środowiska, budownictwie, przemyśle farmaceutycznym a nawet włókienniczym. Na świecie oraz w krajach Unii Europejskiej można już mówić o rozwijającym się przemyśle biowęglowym. Także polski rynek zaczyna dostrzegać potencjał drzemiący w tym surowcu.

Organizowana 28 maja 2018 r. Konferencja „Biowęgiel w Polsce – nauka, technologia, biznes” po raz trzeci poświęcona będzie termicznemu przekształcaniu biomasy w biowęgiel. Tegoroczna edycja, wzorem lat ubiegłych, będzie także podsumowywała światowe i krajowe osiągnięcia w dziedzinie biowęgla – wyniki najnowszych badań, nowości technologiczne, prawne i jakościowe wymagania wprowadzania surowca na rynek, możliwe zastosowania biowęgla i jego potencjał w zagospodarowaniu odpadów.

W tym roku program Konferencji w szczególny sposób będzie dotyczył roli biowęgla w gospodarce o obiegu zamkniętym, opartej o cykl przetwarzania i wielokrotnego wykorzystania produktów.

Program wydarzenia obejmuje m.in. tematykę surowców do produkcji biowęgla, metody i techniki analizy biowęgla, polskie technologie wytwarzania biowęgla, a także obszary zastosowania surowca. Jedna z sesji tematycznych zostanie także poświęcona możliwościom wykorzystania biowęgla w kompostowniach, a zaproszeni prelegenci poruszą m.in. temat ograniczenia emisji gazowych w kompostowniach dzięki biowęglowi.

III Konferencja Biowęgiel w Polsce – nauka, technologia, biznes adresowana jest do:

– pracowników naukowych zajmujących się tematyką biowęgla, gospodarki cyrkulacyjnej, biomasy,

– producentów biomasy,

– dostawców technologii do pirolizy biomasy,

– przedstawicieli kompostowni,

– wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku biomasy w Polsce i na świecie.

 

PROGRAM KONFERENCJI
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji
10:15 – 10:30 Wykład otwierający

Biowęgiel w gospodarce obiegu zamkniętego – korzyści, ograniczenia, wyzwania

10:30 – 12:00 Sesja I – Technologie
1. Nowe technologie wytwarzania biowęgla
2. Projektowanie i modyfikowanie właściwości biowęgla
3. Biowęgiel toryfikowany
4. Aspekty ekonomiczne wytwarzania biowęgla
12:00 – 13:30 Sesja II – Od surowca do biowęgla
1. Surowce do produkcji biowęgla: dostępność i wymagania
2. Osady ściekowe jako surowiec do otrzymywania biowęgla
3. Biomasa leśna jako surowiec do produkcji biowęgla

4. Stała frakcja pofermentu jako surowiec do produkcji biowęgla

5. Wymagania jakościowe i prawne dla biowęgla

6. Metody i techniki analizy właściwości biowęgla

13:30 – 13:50 Przerwa kawowa
13:50 – 15:00 Sesja III – Zastosowanie biowęgla
1. Zastosowanie biowęgla w leśnictwie
2. Wykorzystanie biowęgla w rolnictwie w Polsce – badania polowe
3. Nawozy na bazie biowęgla
4. Biowęgiel dla węglowych ogniw paliwowych
5. Biowęgiel jako sorbent

Prelegent w trakcie potwierdzania

6. Biowęgiel jako podłoże w uprawach szklarniowych
15:00 – 16:00 Lunch
16:00 – 17:00 Sesja IV – Biowęgiel rozwiązaniem dla aktualnych problemów kompostowni?
1. Aktualne problemy związane z kompostowaniem bioodpadów i osadów ściekowych
2. Biowęgiel rozwiązaniem dla problemów w kompostowniach?
3. Ograniczanie emisji gazowych podczas kompostowania
4. Właściwości i zastosowania kompostów z dodatkiem biowęgla
17:00 Zakończenie konferencji

 

 

Wśród prelegentów:

Anna Rozkosz – DAK GPS, dr inż. Franciszek Sładeczek – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu, prof. Zenon Foltynowicz – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, dr inż. Krystyna Malińska – Politechnika Częstochowska, prof. Małgorzata Kacprzak- Politechnika Częstochowska, dr hab. inż. Jolanta Królczyk – Politechnika Opolska, Adam Kamiński – International Chemical Company S.A, dr inż. Agnieszka Medyńska – Juraszek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Jacek Dach – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Wojciech Czekała- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Damian Janczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Organizatorzy: Biomass Media Graoup

Partner merytoryczny: Politechnika Częstochowska – Wydział Infrastruktury i Środowiska

Link do rejestracji oraz szczegółowy program znajduje się TUTAJ

Zdjęcia: Biomass Media Group